Forkjøpsretten – din viktigste medlemsfordel!

Forkjøpsretten er den mest verdifulle fordelen for våre medlemmer. Forkjøpsrett betyr kort og godt at du går foran ikke-medlemmer i køen når boliger i våre tilknyttede borettslag legges ut for salg. Det gjelder brukte og nye boliger. Verdien av forkjøpsretten øker i takt med varigheten på medlemskapet. Skien Boligbyggelag tilbyr sammen med flere andre boligbyggelag, felles forkjøpsrett.

Dersom flere melder interesse for å benytte forkjøpsretten vil den med lengst ansiennitet få tilslaget på boligen. Dersom en andelseier fra borettslaget som boligen tilhører melder seg på, vil denne gå foran andre medlemmer. Blant de som bor i borettslaget er det botiden i laget som er avgjørende.

Som medlem trenger du ikke å gjøre annet enn å melde forkjøpsrett når en bolig legges ut for salg. Deretter kan du vente til et bud blir akseptert av selger og først da ta stilling til om du vil kjøpe til denne prisen.

Du er ikke forpliktet til å slå til på kjøpet selv om du har meldt inn forkjøpsrett.

Når forkjøpsretten ikke gjelder
Dersom du skal overføre  eller selge boligen til barn eller andre nærstående, gjelder ikke forkjøpsretten. Du trenger med andre ord ikke å bekymre deg for at du skal miste muligheten for å overføre boligen til en gunstig pris til en nærstående.