Nye prosjekter i Skien

Vi skaffer medlemmene gode boliger med en attraktiv beliggenhet i trygge og gode bomiljø. Nedenfor viser de prosjekter vi nå jobber med.

Klosterøya Vest Byggetrinn 3 – Gabler

Dette prosjektet er den andre delen av det tredje byggetrinnet i utviklingen av Klosterøya Vest. Les mer >>.

Klosterøya Vest Byggetrinn 3 – Løvborg

Dette prosjektet er det tredje byggetrinnet i utviklingen av Klosterøya Vest til et nytt, sentralt boligområde i Skien sentrum. Les mer >>.