Nye prosjekter i Skien

Vi skaffer medlemmene gode boliger med en attraktiv beliggenhet i trygge og gode bomiljø. Nedenfor viser de prosjekter vi nå jobber med.

Klosterøya Vest Byggetrinn 3 – Løvborg

Dette prosjektet er det tredje bygge- trinnet i utviklingen av Klosterøya Vest til et nytt, sentralt boligområde i Skien sentrum. Les mer >>.

Holbergsgate Borettslag

Hvorfor gjøre ting vanskelig når det kan gjøres enkelt? Hvorfor bo tungvint når du kan bo lettvint? Les mer >>.