Skadevernkveld med teori og flammer – Tirsdag 25. april

Tirsdag 25. april kl 18:00 – 20.30

Rolf S. Nordberg har lang og bred erfaring som instruktør og foredragsholder innen brannforebyggende arbeid og beredskap. Etter 32 år i Oslo brann- og redningsetat bruker han nå sin tid til å dele sine erfaringer og kunnskap med andre.
Seansen er delt i to, èn teoridel og èn praktisk del.

Teori:
– lover og forskrifter
– Varslingsrutiner
– Brannårsaker
– Evalueringsprinsipper
– Røykutvikling og opptreden ift røykfylt område
– Slokkeutstyr

Praktisk:
– Brann i treverk, matfett, propan og butan.
– Valg av riktig slokkemiddel
– Alle deltakere kan slokke med slokkeapparat hvis de ønsker det.

Pris: 500,- pr deltaker
Enkel servering
Påmelding til Skien Boligbyggelag innen 24. april. Telefon 35504500, eller på e-post: firmapost@skien.bbl.no