fbpx

Nybygg og tekniske tjenester

Bygninger og uteområder representerer store verdier som må forvaltes. En langsiktig plan for å ta vare på boligmassen skaper trygghet i nærmiljøet, og gir gode gode oppvekstvilkår og bokvalitet.

Vedlikehold og oppgradering

I tillegg til det daglige vedlikeholdet trenger bygninger og uteområder å oppgraderes jevnlig for å tilfredstille moderne krav til teknologi, sikkerhet og komfort. Våre prosjektledere jobber med flere store og små rehabiliteringsprosjekter som forbedrer og vedlikeholder boligmasse og uteområder.

Se våre referanseprosjekter →

Tomteregulering til ferdig bygg

Vår prosjektgruppe jobber med nyboligprosjekter fra tomteregulering til ferdig bygg. Når boligene står ferdig bygget sørger vi for at boligene blir godt ivaretatt også i fremtiden.

Se våre boligprosjekter →