Styreportalen og styremøter, nå er elektronisk signering endelig klart!

Styremøter kan nå holdes i sin helhet via portalen, helt fra innkalling til elektronisk signering av protokoll.
Dette betyr en enklere hverdag for dere som tillitsvalgte, fordi du slipper å scanne og legge inn manuelle protokoller i portalen.

Dette ligger under: Meny-Styrerom-Møter:
Man lager innkalling til møtet, tilknytter saker, innkalling sendes styremedlemmene kun ved ett tastetrykk og saksliste ligger da automatisk vedlagt (men saker kan også føyes til i etterkant, styremedlemmene får ny oppdatering).

Etter at møtet er avholdt sendes protokollen til elektronisk signering, slik at det enkelte styremedlem som deltok på møtet kan signere.
Signering skjer uten bruk av koder/kodekort eller lignende

Nærmere informasjon om dette publiseres ut i portalen i nærmeste fremtid.