Forkjøpsretten – din fordel!

Forkjøpsretten kan fort bli avgjørende når du skal kjøpe bolig. Den kan ha stor verdi når du kjøper bolig, ikke minst fordi den gir deg anledning til å ta stilling til om prisen er riktig for deg.

Forkjøpsretten gir deg rett til å tre inn i høyeste bud eller kjøpekontrakt til de betingelser som er satt, blant annet hva gjelder pris og overtakelsesdato. Husk at finansieringen må være klar for å benytte forkjøpsretten

Annonsering
Boliger med forkjøpsrett annonseres hver onsdag på våre nettsider og i app.   Vi har gjort det enkelt for deg å fange opp når drømmeboligen kommer for salg!

Viktig å huske på
For å benytte forkjøpsretten, må du melde din interesse skriftlig før den oppgitte fristen. Da har du krav på å bli orientert når det høyeste budet blir akseptert, og vurdere om du vil bruke forkjøpsretten. Du har også sikret deg retten til å bli orientert om utviklingen i salgsprosessen. Ved bruk av forkjøpsrett må det betales et gebyr. Husk at finansieringen må være klar for å benytte forkjøpsretten.

Dersom flere medlemmer velger å melde seg med forkjøpsrett på samme bolig, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget. Andelseiere i borettslaget boligen tilhører, går foran øvrige medlemmer av SBBL. Dersom det er flere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er botiden i borettslaget avgjørende. Vær oppmerksom på at dersom du i en periode (to år) ikke betaler medlemskapet i SBBL, annulleres opparbeidet ansiennitet (verdien av medlemskapet blir borte). Husk derfor på å vurdere mulig fremtidig bruk av forkjøpsrett for deg og dine før medlemskapet evt. avvikles.

Dersom du skal overføre  eller selge boligen til barn eller andre nærstående, gjelder ikke forkjøpsretten. Du trenger med andre ord ikke å bekymre deg for at du skal miste muligheten for å overføre boligen til en gunstig pris til en nærstående.

Felles forkjøpsrett

  • Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett.
  • Er du medlem i ett av boligbyggelagene som er med i denne ordningen kan du bruke opparbeidet ansiennitet for å oppnå forkjøpsrett på boliger i de øvrige boligbyggelagene.
  • 22 boligbyggelag er med i ordningen om felles forkjøpsrett. Disse er spredt utover hele landet.
  • Totalt har medlemmene forkjøpsrett på cirka 70 000 boliger.
  • Boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003.
  • Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

Her finner du en oversikt over de boligbyggelagene som er med på ordningen om felles forkjøpsrett.