Forvaltning av boligselskap

Skien Boligbyggelag kan med sin erfaring og kompetanse levere et totaltilbud til konkurransedyktige priser.

Leveransene vil alltid bli tilpasset boligselskapets behov og ønsker. Vi stiller høye krav til oss selv og vil være en god støttespiller når det gjelder faglig nivå, tidsfrister og tilgjengelighet. Kundeundersøkelser viser at eksisterende kunder er svært godt fornøyde med våre leveranser.

Tjenester

  • Stifting av boligselskap
  • Regnskapsførsel, rapportering og økonomisk rådgivning
  • Låneformidling
  • Innkreving av felleskostnader, oppfølging av mislighold
  • Lønnsutbetaling og bistand for å ivareta arbeidsgiveransvaret
  • Juridisk rådgivning om alminnelig drift av selskapet
  • Tilrettelegging og gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger
  • Kurs og opplæringstilbud til tillitsvalgte
  • Tekniske tjenester
  • Administrasjon av forsikring
Kundeundersøkelsen blant styreledere 2015

Alltid bli møtt på en hyggelig måte når jeg henvender meg via telefon eller mail.

Servicen er vi veldig godt fornøyd med.

Ryddig, ordentlig. Greie tilbakemeldinger. Har alltid tid.

Kundeundersøkelsen blant styreledere 2015

Ta kontakt

Har dere behov for utvidet administrativ bistand? Skien Boligbyggelag hjelper dere! Ta kontakt på tlf. 35 50 45 00 eller send oss en e-post.