Kjære medlemmer, kunder og samarbeidspartnere!

2019 er snart historie og vi i SBBL ønsker å benytte anledningen til å ønske dere en god jul og takke dere for det gode samarbeidet vi har hatt i året som har gått.

I år har vi valgt å gi julegaven til Skien Røde Kors som jobber for å gjøre lokalsamfunnet til et trygt og godt sted å bo
gjennom deres innsats i rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.
God jul og et riktig godt nytt år!

Hilsen oss i Skien Boligbyggelag