Ordinær generalforsamling i SBBL

Ordinær generalforsamling i SBBL holdes 3. juni 2020 kl. 18.00 på Ibsenhuset.

I henhold til § 5-11 i Lov om boligbyggelag må forslag fra andelseiere som ønskes behandlet være sendt skriftlig til styret i boligbyggelaget innen 1. april. Delegerte har rett til å få tatt opp saker som blir meldt skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Eventuelle forslag fra delegerte bes derfor sendt til styret innen 8. april 2020.

Forslag sendes til Skien Boligbyggelag, Postboks 156 3701 Skien.