Skien Boligbyggelags bo- og nærmiljøfond
Dette er et fond som har til formål å gi tilskudd til prosjekter og tiltak som skal komme alle medlemmer til gode.
Skien Boligbyggelag ønsker å være en synlig og positiv samfunnsaktør, og dette skal gjenspeiles i det prosjekt/tiltak som får tilskudd.
Alle medlemmer og boligselskaper kan søke om tilskudd. Gå gjerne sammen flere aktører hvis det er snakk om større prosjekter.
Er du usikker på hva du kan søke om, klikk her for å lese mer om fondet.

Kunngjøring av fondet vil bli gjort tidlig i juni, med frist for å sende inn forslag 1. september.

Kanskje går du med tanker om noe som kan være positivt for ditt borettslag, din bydel eller for medlemmer generelt?

Klyveløypa er et prosjekt som fikk tilskudd fra fondet. Klyveløypa er en aktivitetsløype med ulike treningsapparater/hinder som går rundt Klyveåsen og passerer mange borettslag på Klyve. Prosjektet er et samarbeid mellom flere borettslag. Dette bildet er fra Klyve III borettslag.