Medlemskontingent 2020

I disse dager sendes det ut krav om medlemskontingent for 2020. I den anledning dukker det opp mange spørsmål. Vi har her samlet ofte stilte spørsmål som berører dette:

  • Jeg bor i ett borettslag tilknyttet Skien Boligbyggelag, må jeg da betale medlemskontingent? Som medlem og hovedeier av en andel i et borettslag, blir årskontingenten betalt av borettslaget. Dersom det er flere som eier andelen sammen, vil medeier bli trukket for årskontingenten via felleskostnadene i januar. Borettslaget betaler ikke medlemskontingenten for deg det året du flytter inn. Flyttet du inn i 2020 må du altså betale årskontingenten selv.
  • Det står kr 0,- eller » betalt» på fakturaen min ? Står det kr 0,- «betalt» eller «e-faktura» på fakturaen, så kan det bety at du er boende medlem som ikke skal betale kontingent via fakturaen, at du får medlemskontingent via e-faktura/avtalegiro( denne kommer i nettbanken din når det nærmer seg forfall)  eller at det er registrert at ditt medlemskap skal betales av en annen person.
  • Jeg betaler medlemskap for noen andre, og har ikke fått faktura. Denne fakturaen sendes utenom fellesutsendelsen, og kommer derfor noe senere. 
  • Jeg får faktura på et medlemskap på noen som ikke lever lenger?  Når noen faller bort er det ikke slik at vi automatisk får beskjed om det. Da fortsetter vi å sende ut medlemskontingent. Medlemskap etter noen som har falt bort kan overføres til familiemedlemmer, dette kan du lese mer om her. Er det ingen som kan eller vil overta medlemskapet kan du sende oss en henvendelse på firmapost@skien.bbl.no og be oss om å slette det.
  • Jeg har meldt meg ut fra Skien Boligbyggelag og får likevel faktura og medlemskort? Hvis du har meldt deg ut i 2020, har vi registrert utmeldingen din , MEN på dette tidspunktet var faktura for medlemskontingent allerede satt i produksjon og det fanges ikke opp i utsendelsen hvilke medlemmer som har meldt seg ut i mellomtiden. Du kan se bort i fra fakturaen.
  • Jeg har overført medlemskapet mitt, men får likevel faktura og medlemskort i mitt navn?  I vårt system har overføringen blitt registrert, men på det tidspunktet da medlemskontingenten ble satt i produksjon var ikke medlemskapet overført og det fanges ikke opp i utsendelsen hvilke medlemskap som har blitt overført.