Styreportalen

Enkelt styrearbeid – alltid åpent!

SBBL er opptatt av å forenkle hverdagen for tillitsvalgte. Mange engasjerte beboere kvier seg for å påta seg styreverv i boligselskapet. Man kan oppfatte det som vanskelig, tidkrevende og komplisert. SBBL tilbyr et verktøy som gjør styrejobben enkel.

Styreportalen er en web-basert tjeneste som sikrer enkel og effektiv kommunikasjon mellom boligselskapene og SBBL. Tjenesten er tilgjengelig for alle våre kunder, og gir tilgang til dagsaktuelle regnskapstall, dokumentarkiv og aktuelle rapporter. Man kan også godkjenne fakturaer og sende e-post til andelseiere. SBBL benytter styreportalen til formidling av informasjon til tillitsvalgte, og det gis varsel når det ligger aktuelt materiell til deg enten det er informasjon eller fakturaer som skal godkjennes av styret.

Kontakt SBBL om du ønsker mer informasjon om Styreportalen.

Klikk for å komme til styreportalen.