Teknisk

Teknisk avdeling tilbyr rådgivning, prosjektering og byggeledelse for borettslag og sameier tilsluttet Skien Boligbyggelag.

Kompetanse og erfaring
Avdelingen har lang erfaring og betydelig kompetanse for rehabilitering av bygninger og uteområder. Vi bistår med prosjektplanlegging og gjennomføring av tiltak med fokus på økonomisk bærekraftige løsninger, spesielt med tanke på energi og vedlikehold.

Tjenester

 • Fasadeutbedringer, herunder dører, vinduer, kledning, tak og balkonger
 • Rehabilitering av våtrom og røranlegg
 • Ventilasjon og installasjon av varmegjennvinningssystemer
 • Oppgradering av fellesarealer, utearealer, parkering og vei
 • Brannseksjonering, herunder forbedring av seksjonsvegger og montering av brannventiler
 • Montering av brannvarslingsanlegg eller boligsprinkleranlegg
 • Piperehabilitering
 • Oppgradering eller utbedring av elektrisk anlegg
 • Informasjon og veiledning i henhold til Internkontrollforskriften
 • Malerarbeid utvendig og i fellesarealer
 • Taktekking: Inspeksjon og utbedring

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen utarbeides i programmet Plussplan. Styret får tilgang til denne databasen og kan selv legge inn dokumenter og planer som de ønsker. Styret får også budsjett for forventede utbedringer og påkostninger for de neste 10 årene.

Spørsmål?

Har du spørsmål om hva vi tilbyr innen rådgivning, prosjektering og byggeledelse?

Ta kontakt med oss på tlf. 35 50 45 00 eller send oss en e-post.

Forsikring

For lag som har IF som forsikringsselskap bistår vi styrene i forvaltning av borettslagets eller sameiets bygningsmasse, herunder befaring og rådgivning knyttet til skader. Er skaden forsikringsmessig dekningspliktig, tar vi arbeidet med melding av skade og koordinerer utbedring på vegne av forsikringsselskapet.

HMS/Internkontroll

 • Borettslag og sameier som har abonnement på NBBLs internkontrollperm, kan få hjelp til å tilpasse denne til sitt behov.
 • Borettslag og sameier som tegner abonnement på Bevar HMS vi få tilgang til databasen som forenkler arbeidet med internkontroll og HMS i vesentlig grad. Se introduksjon til Bevar HMS her >>