Utvidet administrativ bistand

Har styret behov for en sekretær eller trenger bistand for å følge opp vedtak og forpliktelser? SBBL har et omfattende tilbud til styrer/boligselskap som har behov for praktisk bistand i styrearbeidet eller trenger avlastning med administrative gjøremål. Tilbudet er basert på konkrete avtaler om omfang og innhold. De vanligste oppgavene SBBL bistår med er:

  • Være kontaktperson for styret
  • Oppfølging av enkeltsaker på vegne av styret
  • Bistå med generell saksbehandling og protokollføring for styret
  • Bistand knyttet til oppfølging av HMS-arbeid
  • Vedlikehold og andre forhold rundt teknisk drift av boligselskapet

Stifting av nye boligselskap
SBBL kan bistå når nye boligselskap skal stiftes, både borettslag og sameier. Ta kontakt med oss slik at vi kan være din rådgiver og bidragsyter.

Ta kontakt

Har dere behov for utvidet administrativ bistand? Skien Boligbyggelag hjelper dere! Ta kontakt på tlf. 35 50 45 00 eller send oss en e-post.