Vi har inngått ny medlemsavtale med SpareBank 1 Telemark

Vi har lenge hatt medlemsavtale med SpareBank 1 Telemark hvor våre medlemmer har fått gode betingelser og uten gebyrer.

Nå har vi reforhandlet avtalen slik at våre medlemmer får enda bedre rentebetingelser!