Områderegulering av Gulset lokalsenter

Hovedutvalg for teknisk sektor i Skien kommune vedtok 27. november 2018 i sak 106/18 å legge «Områdereguleringsplan for Gulsetsenteret med omkringliggende omgivelser» ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting og opprustning av Gulset lokalsenter. Det skal bli et moderne lokalsenter med gode bokvaliteter i form av tidsriktige leiligheter, tilrettelegging for servicefunksjoner som hører til et lokalsenter og gode uteoppholdsareal for beboere og besøkende på lokalsenteret.

Områdereguleringen inkluderer også utvikling av nytt boligprosjekt med heis og parkeringskjeller. Er du interessert eller ønsker å holdes orientert om dette kan du registrere kontaktinformasjonen din i skjemaet under.

Registrer din interesse