fbpx

Vi skaper boliger du trives i

Skien Boligbyggelag har hovedkontor sentralt i Skien by i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi er en av områdets største leverandører innenfor eiendomsforvaltning og boligutvikling.

Vår historie

Den 7. januar 1946 ble det stiftet et samvirkeforetak hvor alle kunne bli medlemmer ved å kjøpe en andel i Skien Boligbyggelag. Vårt formål var å bygge boliger for medlemmene, noe som var et stort behov etter den 2. verdenskrig.

De fire første borettslagene ble ferdig bygd og innflyttet i 1949 og 1950 alle med beliggenhet på Gimsøy: Stathellegata, Ragnhildsgate, Herkulesgata og Langesundsgata. Borettslagene består den dag i dag og er fremdeles attraktive og populære boliger som våre medlemmer ønsker å bo i.

I dag er Skien Boligbyggelag en kommersiell aktør som har de samme rammene som andre utbyggere. Likevel er vi annerledes fordi vi er samvirkeorganisert. I Skien boligbyggelag er det ingen investorer eller eiere som tar ut overskudd. Alt økonomisk overskudd går tilbake til virksomhetens formål – nemlig å bygge og forvalte boliger og skape gode bomiljø for våre medlemmer.

Hva vi gjør

I tillegg til å bygge boliger, forvalter og drifter vi også eiendommene vi bygger. Vi har også gjennom vår over 75 år lange historie bygget opp en solid kompetanse innenfor eiendomsforvaltning og boligutvikling, og vi er en totalleverandør av tjenester til boligselskapene. Våre dyktige medarbeidere jobber med alt fra innkreving av felleskostnader, budsjettering og regnskap, til prosjektledelse og innhenting av anbud på rehabilitering av eksisterende boligselskaper.

Vårt hovedformål er å skaffe boliger for medlemmene. Vi ønsker å tilby tomter med attraktiv beliggenhet med gode bokvaliteter tilrettelagt for gode bomiljø. Vi jobber derfor aktivt med prosjektutvikling og er utbygger på mange små og store boligprosjekter.

Skien Boligbyggelag er en medlemsorganisasjon hvor alle kan bli medlem. Den største medlemsfordelen er forkjøpsretten og som medlem hos oss har du forkjøpsrett på 95 000 boliger i 22 forskjellige boligbyggelag. Våre medlemmer har også tilgang til gode avtaler, rabatter og bonuser hos attraktive leverandører.

En del av samfunnet

Vi tar samfunnsansvar først og fremst som en ansvarlig eiendomsutvikler som bygger og forvalter gode og trygge boliger. I tillegg ser vi det som viktig å være med som en bidragsyter og støttespiller i lokalmiljøet. De siste årene har vi vært sponsor til Odds Ballklubb. I tillegg til å støtte klubben økonomisk, har vi gitt ti sesongkort til Telemark Røde Kors. Vi støtter også Gjerpen Håndball og flere andre idrettsklubber og foreninger i lokalmiljøet.

Vi er en av hovedsponsorene til Ibsenhuset og til Teater Ibsen.

Vårt Bo- og nærmiljøfond har som formål å bidra til positive bo- og nærmiljøtiltak som lokalmiljøet og bydelen kan ha glede av. De siste årene har vi støttet prosjekter som Klyveløypa og Tufteparken.

Les mer om Bo- og nærmiljøfondet →

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven stiller nye krav til store og mellomstore bedrifter, særlig når det gjelder oppfølging av egne leverandører. Hovedformålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Skien Boligbyggelag har fra før benyttet den såkalte Skiensmodellen ved inngåelse av entreprisekontrakter, som har som mål å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Innføringen av Åpenhetsloven er en videreføring av dette. Kravene i entreprisekontraktene med tilhørende oppfølging under byggetiden dekker i hovedsak kravene i Åpenhetsloven.

Skien Boligbyggelag har utarbeidet interne retningslinjer og foretar aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandørkjede. Krav vi stiller til leverandører inngår i avtaler og leverandørene har ansvar for å sikre at alle ledd i kjeden oppfyller SBBLs krav.

Karriere i Skien Boligbyggelag

Vi er alltid interessert i å høre fra deg som er engasjert i å utvikle og forvalte boliger. Send oss gjerne en mail og fortell om deg selv og hva du tror du kan bidra med.

Send CV og Søknad →