fbpx

Ta vare på verdiene

Drift og utvikling av boligselskaper handler om å sikre god og lønnsom forvaltning av verdiene som ligger i eiendommen. Skien Boligbyggelag er en trygg og ansvarlig partner for boligselskaper, utbyggere og beboere.

For utbyggere

Vi bistår utbyggere med skreddersydde løsninger for etablering og stifting av boligselskaper enten det er borettslag eller sameier. Vi har en komplett tjenesteportefølje, fra rådgivning til eierskap og er en trygg og langsiktig partner.

Tjenester til boligselskaper

Skien Boligbyggelag leverer juridiske, administrative og økonomiske rådgivningtjenester til borettslag og sameier. Vi gjør alt vi kan for å gi ditt boligselskap en problemfri drift i hverdagen.

Enklere styrehverdag

Alle styremedlemmer i våre boligselskap får tilgang til Styreportalen som gir en full oversikt over borettslaget eller sameiets økonomi, og nyttig hjelp til det daglige styrearbeidet.

Nybygg og tekniske tjenester

Bygninger og uteområder representerer store verdier som må forvaltes. En langsiktig plan for å ta vare på boligmassen skaper trygghet i nærmiljøet, og gir gode oppvekstvilkår og bokvalitet. Vi har også vår egen prosjektgruppe som jobber med prosjektutvikling av nybygg.

Vaktmestertjenester

BBL Boservice AS leverer vaktmester- og håndverkstjenester til våre boligselskaper.

Eiendomsmegling

Skien Boligbyggelag er en av eierne i EiendomsMegler 1 Telemark, som er eksperter på kjøp og salg av boliger i vårt nærområde. Kontakt EiendomsMegler 1 dersom du trenger verdivurdering av boligen din, eller om du vurderer å kjøpe eller selge bolig.