Leie-før-Eie

Det er mange, spesielt unge mennesker, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det ønsker vi i SBBL å gjøre noe med. For oss i SBBL er det veldig viktig å ta samfunnsansvar som boligbyggelag og bidra til at flere kan bli eiere av egen bolig. Derfor gir vi nå våre medlemmer, gjennom lei-før-eie modellen, mulighet til å leie bolig av oss, mens de sparer opp nok egenkapital til å senere kunne kjøpe den.

SBBL er de første i Grenland som tilbyr dette konseptet, og i boligprosjektet L33 gjelder det leilighet 1C og 3C.

Les mer om prosjektet →

Slik fungerer det

Leie-før-Eie modellen gir deg mulighet til å leie boligen inntil 5 år før du kjøper den. Prisen du kan kjøpe boligen for er fast og settes når du inngår leieavtalen. En prisøkning i leieperioden tilfaller deg som leietaker og vil inngå som egenkapital i tillegg til mulig sparing i leieperioden. En kjøpsopsjon tiltres tidligst etter 3 års leie og frem til leieperiodens avslutning etter 5 år, og er frivillig

Du velger altså selv om du kjøper etter endt leieperiode. Dersom prisene skulle synke i leieperioden, vil man ikke måtte ta over boligen. Prisen for leiligheten blir satt ved begynnelse av leieperiode.

Alle kan søke på Leie-før-Eie, men det er visse krav som må oppfylles. Sparebank1 Sør-Øst Norge vil være involvert i prosessen og vurdere om leietaker kan klare å betjene kostnadene på boligen. Leietaker vil få tilbud om en økonomisk rådgivning av Sparebank1 Sør-Øst Norge før tildeling av boligen og i leieperioden slik at du som leietaker/kjøper er sikret en best mulig inngang til boligmarkedet.