Skien Boligbyggelags Bo- og nærmiljøfond

SBBL har i en årrekke bevilget betydelige beløp til å styrke felleskap, dialog og trivsel i borettslag og sameier gjennom SBBLs Bo- og nærmiljøfond. Nå øker vi satsningen på klima og miljø, og fondets årlige midler går til prosjekter rettet mot bærekraft og bomiljø.

Bo- og nærmiljøfondet er opprettet for å gi støtte til tiltak som lokalmiljøet og bydelen kan ha glede av. Fondet skal involvere seg i prosjekter som gir en varig verdi for medlemmer, og legger spesiell vekt på bærekraft. Tiltakene bør helst være konkrete og er det en idé vi liker blir vi gjerne med på reisen til en eventuell realisering. De siste årene har vi støttet prosjekter som Klyveløypa, Tufteparken og skøytebane/basketbane på Stigeråsen barneskole.

Type prosjekter som kan få støtte fra Bo- og nærmiljøfondet:

  • Bærekraftige energiløsninger som for eksempel solcellepanel og jordvarme.
  • Opparbeidelse av uteområder og fellesarealer som for eksempel urtehage eller drivhus.
  • Andre miljøvennlige tiltak.

Medlemmer i Skien Boligbyggelag og alle borettslag og sameier forvaltet av Skien Boligbyggelag kan søke.

Fondet kunngjøres 1. juni med søknadsfrist 1. september hvert år.

Fondets statutter →