fbpx

Nybygg og tekniske tjenester

Bygninger og uteområder representerer store verdier som må forvaltes. En langsiktig plan for å ta vare på boligmassen skaper trygghet i nærmiljøet, og gir gode gode oppvekstvilkår og bokvalitet.

Vedlikehold og oppgradering

I tillegg til det daglige vedlikeholdet trenger bygninger og uteområder å oppgraderes jevnlig for å tilfredstille moderne krav til teknologi, sikkerhet og komfort. Våre prosjektledere jobber med flere store og små rehabiliteringsprosjekter som forbedrer og vedlikeholder boligmasse og uteområder.

Tomteregulering til ferdig bygg

Vår prosjektgruppe jobber med nyboligprosjekter fra tomteregulering til ferdig bygg. Når boligene står ferdig bygget sørger vi for at boligene blir godt ivaretatt også i fremtiden.

Se våre boligprosjekter →