Ofte stilte spørsmål

Det koster 750 kroner å bli medlem i Skien Boligbyggelag, hvorav 250 kroner er årskontingent.

Det vil si at du betaler 750 kroner ved innmelding og deretter 250 kroner hvert år. De 500 kronene du betaler «ekstra» ved innmelding er for kjøp av en andel i Skien Boligbyggelag (engangsbeløp).

Juniormedlemskap koster kun 500 kroner, vi spanderer årskontingenten for barnet til og med det året de fyller 18 år.

Medlemsnummeret finner du på Min side eller i SBBL-appen

BBLiD er din personlige innlogging hos boligbyggelaget. Med den kan du bruke samme innlogging på SBBL sin medlemsapp, til styreportalen dersom du sitter i styret og oversikt over boliger på forkjøpsrettsportalen.

Du kan bestille nøkkel hos oss ved å fylle ut skjema for nøkkelbestilling.

Nøkkelnummer står på nøkkelen. Alle bokstaver og tall må oppgis for bestilling. Dersom du ikke har nøkkelnummer, må du oppgi sylindernummer. Dette finner du ved å skru ut låsesylinderen i døra.

Når det er gjort kan du dra til Lås og Beslag for å betale og hente nøkkelen.

Når du handler hos en av våre samarbeidspartnere som gir bonus, får du automatisk bonus når du betaler med registrert bankkort/kredittkort.

For å registrere betalingskort gå til Min side. Du kan registrere flere betalingskort.

Et medlemskap i Skien Boligbyggelag kan overføres eller byttes med ektefelle, samboer, søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller din ektefelle.

Hvis medlemskapet er knyttet til en borettslagsbolig du eier eller bor i, gjelder spesielle regler for å overføre medlemskapet. Kontakt Skien Boligbyggelag.

Ønsker du å overføre eller bytte medlemskap? Da kan du fylle ut skjemaet her.

Før du kan melde forkjøpsrett må du ha finansieringen klar og en bruker på Min side.

Slik melder du forkjøpsrett:

  1. Gå til forkjøpsrettsportalen og logg inn med din BBLiD
  2. Når du har logget inn velger du «Forkjøp»
  3. Finn boligen du ønsker å melde forkjøpsrett på og trykk «meld forkjøpsrett»
  4. Se gjennom at informasjonen er riktig, og last opp finanseringsbeviset.
  5. Du er klar til å melde forkjøpsrett.

Det er to måter å avklare forkjøpsretten på: forhåndsavklaring og fastprisavklaring.

Du kan lese mer om forkjøpsretten her

Felleskostnadene dekker normalt tv/internett, renter på borettslagets fellesgjeld, kommunale avgifter/eiendomsskatt, renhold fellesarealer, oppvarming felles arealer, snørydding, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold og forretningsfører/revisor.

Når du betaler en regning fra oss, vil du få spørsmål om du vil inngå avtale om AvtaleGiro og/eller eFaktura i nettbanken din. Ved å takke ja opprettes avtalen, og du får beskjed når den trer i kraft.

I borettslag er det i prinsippet eieren som skal bo i boligen. Hovedregelen er at du må ha bodd i boligen i minst ett år i løpet av de siste to årene før du kan leie ut, og da kun for opptil tre år. Ektefelle, barn, barnebarn, foreldre (og noen flere) kan oppfylle kravet om botid for deg. Hvis du er midlertidig borte, for eksempel på grunn av sykdom, jobb eller utdannelse, eller det er dine eller din ektefelles barn/barnebarn/foreldre som skal bo i boligen, gjelder ikke krav om botid eller begrensning på tre år. Noen andre unntak gjelder også. Du må alltid søke styre om godkjenning for bruksoverlating/utleie når du overlater boligen til andre i mer enn 30 døgn i løpet av året.

Ved kjøp av andel (bolig) i et borettslag kan det kun registreres flere andelseiere/medeiere i forhold til borettslaget så lenge alle eierne skal bo i boligen. Det vil si at f.eks. mor og datter kan kjøpe en bolig sammen (i kjøpekontrakten), men begge kan ikke bli andelseiere/medeier i andelen i borettslagets register så lenge mor ikke skal bo i boligen. De må avtale hvem som skal bli andelseier i forhold til borettslaget. Mor og datter kan likevel lage avtale seg imellom om et annet eierforhold til boligen, selv om bare den ene av dem blir andelseier. Bruksoverlating i borettslag er regulert i borettslagsloven §§ 5-2 til 5-10.

I sameier kan eieren overlate bruken av sin bolig til andre. Det er likevel ikke tillatt å drive med korttidsutleie i mer enn 90 døgn i året. Sameiets vedtekter bør sjekkes da de kan ha andre regler her. Korttidsutleie er utleie av hele boligseksjonen inntil 30 døgn sammenhengende. Bruksoverlating i sameier er regulert i eierseksjonsloven § 24.

Eier av boligen kan sende søknad digitalt via Min side eller bruke papirskjemaet under.

Last ned søknadskjema for bruksoverlating
Last ned forslag til utleieavtale

Det er vanlig at det inntas et punkt i ordensreglene til borettslaget eller sameiet om regler for dyrehold. Man må da sende en søknad til styret i det aktuelle boligselskap dersom man ønsker å anskaffe seg dyr. Søknadsskjema om dyrehold finner du her.

Se for øvrig burettslagslova § 5.11 siste ledd eller eierseksjonsloven § 28.

Dersom du ønsker å klage på brudd på regler i ditt borettslag/sameie, sender du en skriftlig klage til styret i borettslaget/sameiet, for eksempel på e-post. Klagen bør inneholde ditt navn, hva som har skjedd, hvem som var involvert, dato og klokkeslett for regelbruddet. Styret vil behandle klagen og vurdere hvilke tiltak som skal gjøres.

Skjer regelbruddet igjen, sender du ny klage, da styret trenger dokumentasjon på klagene for å eventuelt kunne gå videre med for eksempel salgspålegg.

Dersom du ønsker å klage på ulovlige hendelser, som for eksempel støy på nattestid, trusler m.m. er det politiet som skal kontaktes for å ta seg av situasjonen, og ikke styret. I tillegg bør du sende en skriftlig klage til styret slik at de kan vurdere om også borettslaget bør gjøre tiltak.

Ønsker du å endre på gjeldende regler/rutiner i borettslaget eller foreslå nye tiltak som styret ikke kan eller vil gjøre noe med, kan du levere forslaget til generalforsamlingen/årsmøtet. Se regler for dette i vedtektene i ditt borettslag/sameie.

Vedtektene i boligselskapet der du bor definerer hva du som eier har vedlikeholdsansvar for og hva borettslaget/sameiet skal vedlikeholde. Dette varierer fra boligselskap til boligselskap. Vedtektene må alltid sjekkes, for der kan det være andre bestemmelser enn det som ansees som vanlig. Logg inn på Min side for å se vedtektene som gjelder ditt boligselskap