L33

Vi er i full gang med et nytt boligkonsept som er perfekt for blant annet førstegangsetablerere. L33, eller Lundegata 33, er et boligprosjekt i sentrum som har det du trenger for å nyte livet og vil bestå av 12 leiligheter.

Prosjektet utvikles og eies av Agato Eiendom AS og Skien Boligbyggelag.

Medlemmer i SBBL har forkjøpsrett.