fbpx

Styreportalen

Styreportalen er en web-basert tjeneste som sikrer enkel og effektiv kommunikasjon mellom boligselskapene og Skien Boligbyggelag.

Enklere styrehverdag

Alle våre boligselskaper får tilgang til styreportalen som gir en god oversikt over økonomien, fakturahåndtering, budsjett og regnskap. Du kan opprette møter og hente ut rapporter med mer. Styret kan også kommunisere enkelt med beboerne og boligselskapets rådgiver.

Logg inn i Styreportalen →