Melding om forkjøpsrett

Fyll ut følgende for å melde forkjøpsrett til bolig i prosjektet. Boligene fordeles etter søkernes ansiennitet i Skien Boligbyggelag.

Frist for å melde forkjøpsrett er 4. oktober kl. 12.00.

Prosjektets hjemmeside →