Juniormedlemskap

For alle barn og unge under 18 år.

Gratis frem til fylte 18 år

Med juniormedlemskap er andelseieren fritatt for årskontingent til og med det året vedkommende fyller 18 år. Det betales kun andelskapital på kr 500,- ved innmelding.

Kom foran i køen

Barn og unge kan opparbeide ansiennitet og ta i bruk forkjøpsretten når de først skal inn på boligmarkedet.

Gode medlemsfordeler

Juniormedlemmer får de samme gode medlemsrabattene og bonusene som alle andre medlemmer i Skien Boligbyggelag.