Kurs i budsjettering og bruk av Styreportalen

Vi inviterer til to nyttige og praktiskrettet kurs for styreledere og styremedlemmer: budsjettering og bruk av styreportalen.

25 plasser pr kurs.

Kursavgift kr 500,- pr. pers.

Kursavgiften dekker enkel bevertning og kursdokumentasjon.

Budsjettkurs

Budsjettkurs vil gi deg en innføring i budsjettering i boligselskaper:

 • Hva er budsjett, og hva skal tas med i budsjettet?
 • Bruk av styreportalen i budsjettprosessen

Sted: SBBLs lokaler i Hesselbergs gate 4, inngang fra Kirkegata

Kursdato: Onsdag 18. oktober 2023 kl. 18.00-20.00

Meld meg på →

Styreportalkurs

Styreportalkurs vil gi deg en introduksjon til portalens nyttige funksjoner for å gjøre din styrehverdag enklere:

 • Registrer deg i styreportalen
 • Fakturagodkjenning
 • E-post i portalen
 • Registrere utlegg
 • Dokumenter
 • Møte
 • Rapporter
 • Bruksoverlating
 • Godtgjørelser
 • Styreskolen
 • Ordreregistrering

Sted: SBBLs lokaler i Hesselbergs gate 4, inngang fra Kirkegata

Kursdato: Onsdag 25. oktober kl. 17.00-20.00

Meld meg på →