Overføre eller bytte medlemskap

Medlemskap kan overføres til, eller byttes med:

Ektefelle, samboer (dokumentert i minst to år), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller din ektefelle.

Merk at hvis du eier en bolig i borettslag tilknyttet SBBL kan du ikke overføre eller bytte medlemskapet ditt. 

Du kan ikke ha høyere ansiennitet enn din egen alder

Ved overføring får ikke nytt medlem lenger ansiennitet enn sin egen fødselsdato/alder.

Overføring av medlemskap etter dødsfall

Medlemskap kan gå i arv og overføres til andre familiemedlemmer. Ved overføring trenger vi kopi av skifte/uskifteattest.