Overføre eller bytte medlemskap

Medlemskap kan overføres til, eller byttes med:

Ektefelle, samboer (dokumentert i minst to år), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller din ektefelle.

Du kan ikke ha høyere ansiennitet enn din egen alder

Ved overføring får ikke nytt medlem lenger ansiennitet enn sin egen fødselsdato/alder.

Overføring av medlemskap etter dødsfall

Medlemskap kan gå i arv og overføres til andre familiemedlemmer. Ved overføring trenger vi kopi av skifte/uskifteattest.

Overføre medlemskap

Overføring av medlemskap

  • Ved dødsbo skriver du inn din egen epostadresse
  • Ved dødsbo skriver du inn ditt eget nummer
  • Dra og slipp filer her, eller
    NB: Ved dødsfall må det leveres inn skifteattest/uskifteattest.
Bytte medlemskap

Bytte medlemskap