fbpx

SBBL-nøkkelen

Med SBBL-nøkkelen kan du åpne dører, samle alle nøklene på et sted og dele nøkler like enkelt som å sende en tekstmelding.

En enklere hverdag for både styret og beboerne

SBBL-nøkkelen er en digital nøkkel som flytter nøkkelknippet ditt til mobilen og vil fungere som et supplement til dagens systemer. Med SBBL-nøkkelen kan du enkelt åpne dører og dele nøkler med beboere, håndverkere, eller hjemmesykepleien. Mobilnøklene kan deles permanent, tidsbegrenset eller faste ukedager og klokkeslett.

De digitale nøklene er personlig, lett å dele og lett å slette. Dette gjør det tryggere for alle.

Fordeler med SBBL-nøkkelen

Hvordan fungerer det i praksis?

  • 1.

    En brikke blir installert i porttelefonen

  • 2.

    Styret administrerer digitale nøkler fra Styreportalen

  • 3.

    De som har tilgang åpner appen og låser opp døren

Spørsmål og svar om SBBL-nøkkelen

SBBL-nøkkelen gjør det mulig for beboere å bruke mobiltelefon til å åpne fellesdørene, og dele nøkler med familien, venner og andre.

Digitale nøkler er personlig, lett å dele og lett å slette. De kan også være tidsbegrenset om ønskelig.

Digitale nøkler har en del sikkerhetsmessige fordeler.

For det første så kan ikke digitale nøkler kopieres slik som fysiske og må brukes fra nøkkelholderens unike telefon. Dersom en telefon mistes, kan man enkelt inndra nøkkelen digitalt, og tilgangen fjernes umiddelbart. Det samme gjelder ved et eierskifte. Flytter boligeier A ut, fjernes vedkommende fra systemet, og alle nøklene boligeier har delt med familie og venner vil da forsvinne.

Hos SBBL-nøkkelen sin teknologipartner Unloc har sikkerhet høyeste prioritet. Unloc har full kontroll på all egen teknologi, og all informasjon og kommunikasjon sendes kryptert – tilsvarende som i nettbanken.

Unloc blir også hyppig sikkerhetsvurdert av eksterne sikkerhetspartnere.

Ja.

SBBL-nøkkelen fungerer som et supplement til borettslaget eller sameiets eksisterende låssystemer, og kan derfor brukes i det omfang man selv ønsker.

Ja.

Alle mobiltelefoner med Bluetooth-funksjonalitet kan benyttes. De fleste smarttelefoner har det.

En rådgiver i SBBL tar kontakt for oppfølging og avklaring rundt videre fremdrift.

Styret administrere kun det som gjelder fellesdører i bygget, og boligeiere bestemmer selv hva de gjør på sin egen leilighet.

Lurer du på noe mer?