Meld endringer

Her kan du oppdatere dine registrerte opplysninger.

Vær oppmerksom på at du som medlem selv er ansvarlig for å melde adresseendring til SBBL. Det er nødvendig for at vi skal kunne sende deg medlemsbladet, kontingentkrav og annen relevant medlemsinformasjon. Står du registrert med feil adresse vil ikke kontingenten bli betalt og opparbeidet ansiennitet vil bli slettet. Vi vil gjerne få registrert e-postadresse og mobiltelefon, for å kunne nå deg med informasjon.

Bruk skjemaet nedenfor for å melde endringer i kontaktinformasjon.

  • (Gateadresse, postnr, sted)
  • (Gateadresse, postnr, sted)
  • (e-post, mobil)