NBBLs nye administrerende direktør Bård Folke Fredriksen på besøk hos Skien Boligbyggelag

Skien Boligbyggelag hadde 6. mars besøk av NBBLs nye direktør Bård Folke Fredriksen. I den anledning inviterte vi Skien kommune på lunsjmøte i SBBLs lokaler i Cappelens gate 11.

Hovedtema for møtet var energisparing i borettslag og sameier og bærekraft i eksisterende boligmasse og boligutvikling.  Vi var også innom boligbehov i fremtiden og boligmarkedet.

Bård Folke Fredriksen har en spennende bakgrunn fra det politiske liv. Senest som leder av politisk avdeling i Høyres Stortingsgruppe, og før det som statssekretær i kulturdepartementet i Erna Solberg regjering. Fra Skien kommune deltok ordfører Trond Ballestad, varaordfører Trude Tvedt, utvalgsleder Knut Einar Aas og kommunalsjef Karin Finnerud.

Hver fjerde nordmann bor i borettslag og sameier, og i Grenland har vi den høyeste andelen av borettslag i landet.

Vedlikehold finansierer norske boligeiere selv. Men skal den eksisterende boligmassen løftes ytterligere til grønne bygg og energieffektive bygg må også ENOVAs støtte gi incentiver for å utløse disse samfunnsgevinstene. I dag behandles borettslag og sameier innenfor samme gruppe som næringsbygg. Derfor mener NBBL at blokkbebyggelsen må bli egen målgruppe i ENOVAs støtteordninger.

Det er et stort potensiale for ENØK i eksisterende borettslag og sameier.

NBBL har beregnet muligheter for å spare 1,5 TWh innen 2030 i blokkbebyggelsen. Med dagens oppgraderingsrate realiseres under halvparten. Husholdningene bidrar årlig med 450 millioner kroner til Energifondet gjennom Enova-påslag på nettleien. Over de siste årene har Enovas støtte krøpet opp til 275 millioner til bolig, hvorav kun 33 millioner går til blokkbebyggelse og enda mindre til borettslag og sameier. Det er urimelig at en så liten del går til bolig og blokk der potensialet for samfunnsgevinst er så stort.

Fakta: Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for boligbyggelagene. De 41 boligbyggelagene har over 1.050.000 medlemmer og forvalter om lag 530.000 boliger i over 13.400 boligselskap i hele landet. Målet er at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer boligbyggelagenes medlemmer sin rett til en god bolig og et godt bomiljø.