Overføring av medlemskap

Medlemskap kan overføres til :
–    Ektefelle
–    Medlemmet eller ektefellens slektning i rett opp eller nedstigende linje
–    Medlemmet eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
–    Medlemmet eller ektefellens søsken
–    Noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som tidligere eieren.

Ved overføring får ikke nytt medlem lenger ansiennitet enn sin egen fødselsdato/alder. (Eksempel: Dersom mor har 25 års ansiennitet og ønsker å overføre medlemskapet til sønn på 18 år vil ansienniteten til sønnen bli 18 år.)

Hvis du eier en bolig i et borettslag, kan du ikke overføre medlemskapet uten å samtidig overføre boligen. Er du medeier, kan du overføre medlemskapet men du må tegne nytt for å fortsette å være medeier.

Overføring av medlemskap etter dødsfall

Medlemskap kan gå i arv og overføres til andre familiemedlemmer (se tekst over). Ved overføring trenger vi kopi av skifte/uskifteattest, samt bekreftelse fra øvrige arvinger.

Har du spørsmål angående overføring av medlemskap kan du ta kontakt med oss her.