Overføring av medlemskap

Visste du at du kan overføre ditt medlemskap i Skien Boligbyggelag? Trenger du ikke medlemskapet selv, kan dette overføres til andre familiemedlemmer.

Medlemskap kan overføres til :
–    Ektefelle
–    Medlemmet eller ektefellens slektning i rett opp eller nedstigende linje
–    Medlemmet eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
–    Medlemmet eller ektefellens søsken
–    Noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som tidligere eieren.

Et medlemskap kan overføres så mange ganger man vil, MEN ansienniteten nullstilles ved annen gangs overføring. Ønsker du likevel å overføre et medlemskap som blir nullstilt, slipper ny eier av  medlemskapet å betale innmeldingsavgift på kr 500,-, slik man må ved nytegning av medlemskap.

Er du usikker på om ditt medlemskap har blitt overført tidligere, ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å finne det ut.

Hvis du bor på medlemskapet, dvs at du bor i et borettslag som er tilknyttet Skien Boligbyggelag, kan du ikke overføre medlemskapet. Hvis du derimot skal overføre leiligheten din, kan du samtidig overføre medlemskapet. Er du medeier i en leilighet hvor borettslaget er tilknyttet oss, kan du overføre medlemskapet ditt, så sant ikke dette medlemskapets ansiennitet ble brukt til å skaffe leiligheten.

Skjema for overføring finner du her >>

Overføring av medlemskap etter dødsfall

Medlemskap kan gå i arv og overføres til andre familiemedlemmer. (se tekst over)

Er dere usikre på hva dere ønsker å gjøre med medlemskapet etter avdøde kan dere la det i stå i avdødes navn i en liten periode til evt en overføring er avklart. Da må vi få oppgitt en kontaktperson som kan ivareta medlemskapet i denne perioden. Ved overføring trenger vi kopi av skifte/uskifteattest, samt bekreftelse fra øvrige arvinger.