Storslått åpning av skøytebane på Stigeråsen skole

I dag var det storslått åpning av den kombinerte skøytebanen og basketballbanen på Stigeråsen skole hvor SBBL fikk den store æren å  klippe snoren. Representanter fra Gulset nærmiljøsenter og Harald Haraldsen fra kultur og oppvekstkomiteen var også tilstede. Det ble servert varm drikke og vafler (på koronavennlig måte selvsagt). Mange benyttet anledningen til å prøve skøytene, og det ble enn flott vinterdag med mange fornøyde barn. Kim Aas som er rektor ved Stigeråsen Skole er svært fornøyd med bidraget fra SBBL.

Stigeråsen skole har gjennom SBBL’s Bo- og nærmilljøfond fått bevilget støtte til skøytebanen som er en del av en aktivitetspark som er åpen for alle. I området har SBBL mange av sine borettslag og denne parken vil komme mange av våre medlemmer til gode.

Bo- og nærmiljøfondets formål er å bidra til å realisere positive bo- og nærmiljøtak som lokalmiljø og bydelen kan ha glede av. Fondet skal videre involvere seg i tiltak som gir varig verdi for medlemmene. Neste mulighet for å søke om midler fra Bo-og nærmiljøfondet er i juni, da kunngjøres muligheten til å søke og fristen for å søke er satt til 1. september.

Les mer om Bo-og nærmiljøfondet →