Endring i medlemsbetingelsene – viktig informasjon til deg som har oppspart bonus

Det er i dag gått ut et nyhetsbrev til alle aktiverte medlemmer vedrørende endring i medlemsbetingelsene. Har du spart opp bonus er det viktig at du får med deg denne endringen. Du kan lese hele nyhetsbrevet her