Fastprisavklaring (kontraktposisjon)

Klosterhagen 31 Gyldenløve leilighet 203

Visning

Etter avtale
Kontakt 901 83 801

Meglerforetak
Eiendomsmegler1 Telemark

Meldefrist

04. mai kl. 12:00
Ansiennitet bedre enn: 22.04.2022

Avklaring

Vanligvis neste virkedag etter meldefrist.

Overtagelse

Ved ferdigstillelse

Fastpris 3 150 000 kr
Fellesgjeld 2 700 000 kr
Totalpris 5 850 000 kr
Felleskostnader 7 912 kr
Forkjøpsgebyr 7 644 kr

Ansiennitetsregler
Det er vedtektene for det enkelte boligselskap som bestemmer hvilken forkjøpsrett som kan benyttes. Reglene for hvem som kan kreve forkjøpsrett på denne boligen er listet opp under i prioritert rekkefølge.

1. Borettslag
2. Andel BBL
2. Felles forkjøpsrett

Annet
Selger er jfr. Borettslagslovens § 4-19 pliktig til å vise fram leiligheten mens den ligger ute for forkjøpsrettprøving eller før salg (ved forhåndsvarsel). Kjøper/interessent er selv ansvarlig for å ha sett leiligheten før forkjøpsrettsfristen eller før salg er gjennomført (ved forhåndsprøving)

Saksbehandler
Sylvia Erin Aarli – 35 50 45 08

Hva er forkjøpsrett?
Forkjøpsrett betyr at du kommer foran andre i køen. Som SBBL-medlem har du forkjøpsrett på 95000 boliger.

Les mer om forkjøpsrett og hvordan du bruker den →

Fellesgjelden i boligselskapet kan variere over tid. Den kan således øke som følge av beslutninger i boligselskapets styre eller generalforsamling/årsmøte. Det tas forbehold om avvik i arealangivelse, antall rom og andre opplysninger som gis her. Vi viser til meglers salgsoppgave for informasjon om boligen og øvrige gebyr. Ved private salg ber vi om at selger kontaktes for salgsinformasjon. Interessenten må gjøre seg kjent med de vilkårene som er avtalt ved aksept av bud.