Hvordan fungerer forkjøpsretten?

Av alle våre medlemsfordeler er forkjøpsretten den viktigste. Det er medlemskapet i SBBL som gir deg forkjøpsrett.
Før du starter boligjakten er det lurt å skaffe oversikt over medlemskapet ditt og din ansiennitet. Har du ikke medlemskap bør du melde deg inn så fort som mulig, bare noen dager med ansiennitet kan hjelpe deg å få boligen du vil ha.

Ikke medlem enda? Bli medlem nå og få ansiennitet fra og med i dag →

Alle våre boliger må prøves på forkjøpsrett. Vi har en forkjøpsrettportal hvor du finner alle boliger som er ute på prøving. Her kan du også melde forkjøpsrett. Hver onsdag kl.12. 00 legges det ut nye boliger som skal prøves. Er det en bolig du er interessert i men ikke finner her, er det mest sannsynlig at den ikke er solgt enda og du finner den på Finn.no

Det er to måter å avklare forkjøpsrett på:

Fastprisavklaring/etterhåndsavklaring:
Boligen legges ut på prøving i vår forkjøpsrettportal etter at den er solgt med prisen den er solgt for. Det annonseres også ansiennitet og hvis du har lenger ansiennitet enn det som er opplyst kan du ta boligen på forkjøpsrett. Da er det bindende å melde forkjøpsrett og du trer inn i den kjøpsavtalen som selger og opprinnelig kjøper har inngått, det gjelder både pris og overtakelsesdato. Dersom det er flere som melder forkjøpsrett går boligen til den som har lengst ansiennitet.

Forhåndsavklaring
Boligen legges ut i vår forkjøpsrettportal før den er solgt. Da annonseres den med prisantydning som er satt på boligen. Er du interessert i boligen må du melde forkjøpsrett innen fristen som er oppgitt. Budgiver som har fått sitt bud akseptert før frist for forkjøpsrett har gått ut trenger ikke melde forkjøpsrett. Det er ikke bindende å melde forkjøpsrett på boliger som forhåndsprøves. Først når boligen er solgt trer forkjøpsretten inn. Da vil de som har meldt forkjøpsrett få vite hvilken plass de har i ansiennitetsrekkefølgen, og boligen går til den med lengst ansiennitet som takker ja. Det er viktig at du er tilgjengelig når forkjøpsretten skal avklares. Vi prøver å avklare forkjøpsretten samme dag som boligen er solgt, men av og til kan det gå over til neste dag.