Melding om forkjøpsrett

Fyll ut følgende for å melde forkjøpsrett til bolig i prosjektet. Boligene fordeles etter søkernes ansiennitet i Skien Boligbyggelag.

Frist for å melde forkjøpsrett er 24. mars kl. 12.00.

Se boligannonse →

  • Undertegnede melder forkjøpsrett til bolig i Lektorvegen 28(Ved benyttelse av forkjøpsrett tilkommer et gebyr på kr 7769,-)