Meld forkjøpsrett på leil 504, Lind

Betingelser

Jeg ønsker å benytte meg av min forkjøpsrett, og sier meg med dette villig til å tre inn i inngått avtale med avtalte vilkår (som overtakelsestidspunkt) og pris på kr 3 910 000. Totalpris inkludert fellesgjeld på kr 7 460 000.

Jeg er kjent med at dersom jeg er den av de forkjøpsberettigede med best ansiennitet, er jeg forpliktet til å stå ved dette tilbudet og opprette kjøpekontrakt med selger.

Jeg har lest og satt meg inn i boligbyggelagets regelverk vedrørende bruk av forkjøpsrett. SBBL er uten ansvar for de opplysninger/avtaler som er fremsatt av ekstern megler. I tillegg til kjøpesummen kommer forkjøpsrettsgebyr til SBBL, for tiden kr 7 644,-.