Forkjøpsrettfrister i mai:

Uke        Utlysning av forkjøpsrett     Frist for bestilling (megler)       Avklaring forkjøpsrett

17             24.04                                      24.04.før kl. 10.00                             02.05 kl. 12.00

18             29.04                                     29.04.før kl. 10.00                              07.05. kl. 12.00

19             08.05                                     07.05 før kl. 14.00                              16.05 kl. 12.00

20            15.05                                      15.05 før kl. 10.00                               24.05 kl. 12.00