Valg av delegerte

I henhold til vedtektenes § 4-4 (2) innkalles herved andelseiere i Skien Boligbyggelag, som ikke eier borettslagsbolig tilknyttet Skien Boligbyggelag, til å møte for valg av delegerte til vår generalforsamling den 5.juni.

Møtet holdes onsdag 28. februar kl. 17.00 i Skien Boligbyggelags lokaler i Hesselbergs gate 4 (inngang fra Kirkegaten).