Lovendring åpner for digitale løsninger i boligselskaper

Lovendring åpner for digitale løsninger i boligselskaper
Fra 1. april 2021 kan borettslag, sameier og boligbyggelag avholde årsmøter og generalforsamlinger på annen måte enn med et fysisk møte. Det åpner for blant annet digitale møter.

I tillegg har loven åpnet opp for digital kommunikasjon med eierne, uten lenger å måtte ha samtykke fra den enkelte eier. Den enkelte eier kan likevel reservere seg mot digital kommunikasjon.

Kan kreve fysisk møte
Det er i utgangspunktet styret som bestemmer om møtet skal gjennomføres fysisk eller digitalt, og det samme gjelder for ekstraordinære generalforsamlinger og årsmøter.

Dersom styret avgjør at møtet skal gjennomføres digitalt, kan andelseiere/seksjonseiere likevel kreve fysisk møte. Da må minst to eiere som til sammen eier minst 10 % av stemmene i boligselskapet kreve at møtet gjennomføres fysisk.

Hvis styret bestemmer at møtet skal gjennomføres fysisk, kan ikke andelseiere/seksjonseiere kreve digitalt møte i stedet.

Krav til digitalt møte
Loven stiller ikke krav til hvordan et digitalt møte skal gjennomføres, men krever at styret sørger for en forsvarlig gjennomføring som bl.a. sikrer at deltakelse, bekreftelse av deltakeres identitet og eventuell stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte. I tillegg kan styret ved digital gjennomføring av generalforsamling/årsmøte pålegges å hjelpe beboere med lav digital kompetanse; formålet er å sikre at alle beboere som ønsker å delta på møtet, skal få mulighet til å delta.

Fysiske møter utsettes
Fysiske generalforsamlinger/årsmøter som allerede er booket og hvor representanter for SBBL og/eller våre møterom er involvert, utsettes inntil nasjonale/regionale restriksjoner tillater slike møter.