Skien Boligbyggelag fyller 75 år – gir gave til byen

På stiftelsesmøtet 7.januar 1946 ble Skiens Bolig- og Byggelag stiftet. Da hadde laget 64 medlemmer, hvorav 49 møtte opp på stiftelsesmøtet. 

I april -1947 var byggingen av 24 leiligheter på Gimsøy i gang. 

Siden den tid har SBBL hatt en sentral rolle hva boligbygging i Skien angår, og fremstår i dag som en vital 75-åring med visjon om å være en trygg partner, både i forvaltning av eksisterende boligmasse og nye prosjekter. 

2014 ble Bo- og nærmiljøfondet opprettet med den hensikt at fondet skal komme alle medlemmene til gode. 

Med dette som bakteppe har styret i SBBL besluttet å gi en gave i form av nytt glassrekkverk ved Brekkeparken restaurant. Brekkeparken er byens utendørs storstue, og nytt glassrekkverk vil gi besøkende enda bedre utsyn over den flotte byen vår.  Offisiell overrekkelse av glassverket fant sted i dag med direktør i Skien Boligbyggelag Marianne Hegna, styreleder i Skien Boligbyggelag Kjell Ove Tvinnereim og direktør Jorunn Sem Fure og Bjørn Rudborg fra Telemark museum tilstede.