Utdeling av midler fra Skien Boligbyggelags Bo- og nærmiljøfond 2022

Mandag kveld var det duket for høytidelig overrekkelse av midler fra Bo- og Nærmiljøfondet.
Pengene for 2022 gikk til Svea Fyr borettslag og Svea Fyr Trivselsforening.

200 000 kr skal gå til å utbedre fellesområdet ned mot elva til nytte og glede for alle beboere i nærområdet.

Området blir i dag brukt av alle nærliggende borettslag/sameier i tillegg til besøkende.

Etter hvert vil det komme både drivhus, sandkasse og utedusj til badefolket.

«Planene er mange, og det å motta midler fra Bo- og Nærmiljøfondet gir oss en pang-start» sier Emma Saga og Tove Røed fra Svea Fyrborettslag/Svea Fyr Trivselsforening.